จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 335
เมื่อวานนี้ 528
สัปดาห์นี้ 4753
สัปดาน์ที่แล้ว 7884
เดือนนี้ 15230
เดือนที่แล้ว 31206
ทั้งหมด 4996854
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
 
หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดสตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสตูล คร 28/09/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 26/09/2559
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งวิมาน -บ้านควนขัน 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างอุทยานธรณีสตูล Satun Geoprk Gateway. 00/00/543
ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องในอาคารสำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 00/00/543
ราคากลางจ้างปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายร่วมมิตร 00/00/543
ราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ประจำศูนย์เครื่องจักรกล และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.สตูล 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านควนกาหลง เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.ควนโดน 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต.ถ.1-0060 บ้านยางในคง 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองหัก-บ้านวังโต๊ะเสด 00/00/543
ราคากลางปรับจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายถนน 00/00/543
ราคากลางจ้างซ่อมสร้งถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สต.ถ.1-0043 หมู่3.9 ต.ท่าแพ หมู่4 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง -บ้านกาลันยีตัน 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.1-0057 บ้านน้ำหรา-บ้านควนกาหลง 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือเจีะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 00/00/543
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด -บ้านหัวทาง 00/00/543
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 31/07/2561
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดการโครงการจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน 26/07/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล ครั้งที่ 11 03/08/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล ครั้งที่ 10 09/05/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 09/05/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล ครั้งที่ 9 31/01/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 31/01/2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล ครั้งที่ 8 01/12/2560
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 01/12/2560
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล ครั้งที่ 7 20/10/2560
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสัมปทาน 20/10/2560
ราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์เคื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 00/00/543
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 00/00/543
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอสกอร์บอร์ด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 00/00/543
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ถัดไป