จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 149
เมื่อวานนี้ 568
สัปดาห์นี้ 5385
สัปดาน์ที่แล้ว 5236
เดือนนี้ 10594
เดือนที่แล้ว 22737
ทั้งหมด 4806379
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการกีรออาตีและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
       

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวสตูล (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม) อำเภอ    เมืองสตูล จังหวัดสตูล และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในจังหวัดสตูลให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้การสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตี แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

          เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรผู้สอนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประจำมัสยิด ครูอิสลามศึกษา/วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม และผู้สอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดสตูล เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเบิกค่าอาหารและอาหารว่างระหว่างการอบรมจากงบประมาณโครงการฯ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเดินทางให้ดำเนินการด้วยตนเอง และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๗๔๗๒-๓๑๘๓ 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 12/7/2560