จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 546
เมื่อวานนี้ 562
สัปดาห์นี้ 5529
สัปดาน์ที่แล้ว 4983
เดือนนี้ 12851
เดือนที่แล้ว 44369
ทั้งหมด 5352779
Untitled Document
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 
เลือก
ฐานข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ  
ลำดับ   หัวข้อ ไฟล์
1   ทะเบียนรายชื่อชมว่าวต่างๆ ในประเทศไทย
2   ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน
3   แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4   การประปา/การไฟฟ้า
5   เครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 58
6   โรงแรมที่พัก 58
7   โครงสร้างพื้นฐาน 58
8   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58
9   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 58
10   ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล 58
11   ข้อมูลจุดติดตั้งระบบหอเตือนภัย และอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่จังงหวัดสตูล
12   ดัชนีความเชื่อมั่นประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ไตรมาส 3 ปี 2556
13   เครือข่าย LA21 อบจ.สตูล
14   เครือข่ายท่องเทียววิถีชิวิตชุมชนสตูล
15   เครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล
16   ทรัพยากรน้ำในจังหวัดสตูล
17   วิสัยทัศน์จังหวัด
18   วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
19   ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล
20   รูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
21   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
22   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสตูล
23   ลักษณะภูมิประิเทศของจังหวัดสตูล
24   ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสตูล
25   ขนาดพื้นที่ของจังหวัดสตูล
26   สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนเมษายน 55
27   สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนพฤศจิกายน 54
28   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2554
29   สถานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนกันยายน 2554
30   รายงานสถานการณ์ผลกระทบวิกฤตอุทกภัย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554