จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 149
เมื่อวานนี้ 1001
สัปดาห์นี้ 4674
สัปดาน์ที่แล้ว 6695
เดือนนี้ 8563
เดือนที่แล้ว 29486
ทั้งหมด 5510472
Untitled Document
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 
เลือก
ฐานข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ  
ลำดับ   หัวข้อ ไฟล์
1   โรงแรม ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลปี 2562
2   ทะเบียนรายชื่อชมว่าวต่างๆ ในประเทศไทย
3   ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน
4   แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5   การประปา/การไฟฟ้า
6   เครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 58
7   โรงแรมที่พัก 58
8   โครงสร้างพื้นฐาน 58
9   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58
10   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 58
11   ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล 58
12   ข้อมูลจุดติดตั้งระบบหอเตือนภัย และอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่จังงหวัดสตูล
13   ดัชนีความเชื่อมั่นประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ไตรมาส 3 ปี 2556
14   เครือข่าย LA21 อบจ.สตูล
15   เครือข่ายท่องเทียววิถีชิวิตชุมชนสตูล
16   เครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล
17   ทรัพยากรน้ำในจังหวัดสตูล
18   วิสัยทัศน์จังหวัด
19   วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
20   ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล
21   รูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
22   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
23   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสตูล
24   ลักษณะภูมิประิเทศของจังหวัดสตูล
25   ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสตูล
26   ขนาดพื้นที่ของจังหวัดสตูล
27   สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนเมษายน 55
28   สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนพฤศจิกายน 54
29   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2554
30   สถานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนกันยายน 2554