จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 393
เมื่อวานนี้ 625
สัปดาห์นี้ 2061
สัปดาน์ที่แล้ว 3117
เดือนนี้ 27219
เดือนที่แล้ว 31052
ทั้งหมด 4731890
• อบรมคอมพิวเตอร์ 61
 

วันที่ : 12/3/2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 1
ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 1

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 1

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 1

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 2

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 2

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 2

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม-photoshop

 รุ่นที่ 2

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft word-advance

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft word-advance

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft word-advance

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft excel

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft excel

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft excel

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม microsoft excel

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มือถือ 

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ของท่าน โทร ณัฐณิชาช์ 091-8469921 

                         สมศักดิ์     081-5390872