จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 307
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1325
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10614
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643410

 
 โครงสร้างพี้นฐาน

 การคมนาคมขนส่ง
     จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
          1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
          2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 การเดินทาง
     1. ทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง คือ
           - จากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 จังหวัดตรัง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 404 เข้าอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไป ทางหลวงหมายเลข 416 ผ่านอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล
           - ใช้เส้นทางหมายเลข 41 เข้าสู่จังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 973 กิโลเมตร
     2. ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี
     3. ทางรถไฟ ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และรถด่วน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล
     4. ทางเครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล การเดินทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่าง ๆ
           อำเภอควนโดน 21 กิโลเมตร
           อำเภอท่าแพ 28 กิโลเมตร
           อำเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร
           อำเภอละงู 50 กิโลเมตร
           อำเภอมะนัง 50 กิโลเมตร
           อำเภอทุ่งหว้า 76 กิโลเมตร

     การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
           ตรัง 140 กิโลเมตร
           พัทลุง 134 กิโลเมตร
           สงขลา 125 กิโลเมตร

     เส้นทางที่ 1 จากตรัง-สตูล
           - รถโดยสารประจำทาง ตรัง-สตูล มีรถโดยสารประจำทางจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
           - รถแท็กซี่ ตรัง-สตูล มีรถแท็กซี่บริการจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ติดกับคิวรถโดยสารประจำทาง บริการตั้งแต่เวลา06.00-17.30 น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

     เส้นทางที่ 2 จากตรัง-ท่าเรือปากบารา
           - รถตู้ เฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี) จาก หน้าสถานีรถไฟตรัง มีบริการรถตู้โดยสารวันละ 2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 11.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา จากท่าเรือปากบารา เข้าจังหวัดสตูล

     เส้นทางที่ 3 จากหาดใหญ่ - สตูล
           - รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ มีบริการรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา 05.40-18.30 น. รถออกทุก 15 นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
           - รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา 06.30-19.00 น รถจะออกทุก 30 นาที ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯ ราคา 10-20 บาท)

      เส้นทางที่ 4 จากหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา
           - รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา 07.30-18.30 น. รถจะออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา 10 บาท) และมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา จากท่าเรือปากบารา เข้าจังหวัดสตูล

 การติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย)
     1. ทางบก ใช้ทางหลวงหมายเลข 4184 สายควนสะตอ-บ้านวังประจัน เป็นทางหลวงที่เชื่อมกับทางหลวงของประเทศมาเลเซีย เริ่มจาก สามแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บ้านวังประจัน ระยะทางประมาณ 22 กม. เดินทางจากวังประจัน ถึงปาดังเบซาร์ และจากปาดังเบซาร์ ไป ปีนัง หรือเดินทางไปจังหวัดสงขลา ผ่านด่านสะเดา อำเภอสะเดา-ไปอำเภอหาดใหญ่ (ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่) ระยะทางประมาณ 61 กม. และจากชายแดนวังประจันถึงเมืองกางา รัฐเปอร์ลิส ระยะทางประมาณ 36 กม. และจากรัฐเปอร์ลิส ไปปีนัง ระยะทาง 130 กม.
     2. ทางน้ำ จากอำเภอเมือง ไปรัฐเปอร์ลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก และปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ ของบริษัทเอกชนวิ่งระหว่างอำเภอเมือง-เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย มีบริการ วันละ 4 เที่ยวโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ออกจากท่าเทียบเรือตำมะลังบริเวณด่านศุลกากรตำมะลัง

 ระบบประปา
      จังหวัดสตูล  มีที่ทำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมืองและอำเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ำประปา  จำนวน  4  แห่งคือ

สถานีผลิตน้ำ

กำลังการผลิต
(ลบ.ม/ช.ม)

ปริมาณน้ำจ่าย (ม.ค.. 52)
(ลบ.ม.)

จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ราย)

1. ควนโดน

   650

320,000

12,081

2. วังประจัน

40

180

18

3. ละงู

 200

93,315

3,347

4. ทุ่งหว้า

 30

18,154

761


 แหล่งน้ำชลประทาน
     จังหวัดสตูล มีแหล่งน้ำชลประทานประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดกลาง,โครงการชลประทานขนาดเล็ก, โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 107 โครงการสามารถกักเก็บน้ำได้ 3,100,000 ลบ.ม. และมีพื้นทเพื่อทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 112,960 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 19,511 ครัวเรือน

      โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้
           1. โครงการฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 32,600 ไร่
           2. โครงการประตูระบายน้ำบาโรย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร่
           3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 13,200 ไร่

 การไฟฟ้า
      จังหวัดสตูล  มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จำนวน  5 แห่ง  ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล,  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแพ,สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู, สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง,  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งหว้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 75,471 ครัวเรือน  คิดเป็น 97.37 % ของครัวเรือนทั้งหมด

สถานะ  จำนวน  ตำบล  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูล  ณ   มกราคม  2552

ที่

อำเภอ

จำนวนตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด

มีไฟใช้

ทั้งหมด

มีไฟใช้

ทั้งหมด

มีไฟใช้

คิดเป็น %

1

เมือง

12

12

70

70

29,749

29,403

98.84 %

2

ควนโดน

4

4

31

31

5,760

5,592

97.08 %

3

ท่าแพ

4

4

31

31

6,567

6,549

99.73 %

4

ละงู

6

6

61

61

17,023

16,879

99.15 %

5

ทุ่งหว้า

5

5

35

35

5,548

5,349

96.41 %

6

ควนกาหลง

3

3

32

32

8,895

8,126

91.35 %

7

มะนัง

2

2

19

19

3,966

3,573

90.09 %

 รวม

36

36

279

279

77,508

75,471

97.37 %

           หมายเหตุ สำหรับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้มีการติดตั้ง Solar Home System ให้ราษฏรจำนวน 835 ชุด ดังนี้
           + อำเภอเมือง ติดตั้งจำนวน 357 ชุด
           + อำเภอท่าแพ ติดตั้งจำนวน 1 ชุด
                - อำเภอละงู ติดตั้งจำนวน 229 ชุด
                - อำเภอทุ่งหว้า ติดตั้งจำนวน 106 ชุด
                - อำเภอควนกาหลง ติดตั้งจำนวน 63 ชุด
                - อำเภอมะนัง ติดตั้งจำนวน 74 ชุด

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11