จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 313
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1331
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10620
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643416

 
 โครงสร้างพี้นฐาน (ต่อ)

 โทรศัพท์
      (ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล บริษัท TOT จำกัด (มหาชน))
           จังหวัดสตูล ให้บริการโทรศัพท์ครบทุกอำเภอ มีหมายเลขที่รับผิดชอบจำนวน 16,369 เลขหมาย หมายเลขเปิดใช้งานจำนวน 12,075 เลขหมาย คงเหลือ 4,294 เลขหมาย โดยแยกเป็นราชการ 1,175 เลขหมาย บ้าน 8,616 เลขหมาย ธุรกิจ 793 หมายเลข ทีโอที 201 เลขหมาย และสาธารณะ 1,290 เลขหมาย
                1. มีศูนย์บริการลูกค้า จำนวน 2 ศูนย์บริการ
                     ศูนย์บริการลูกค้า สาขาสตูล พื้นที่ให้บริการ 17 ชุมสาย และศูนย์บริการลูกค้า สาขาละงู พื้นที่บริการ 11 ชุมสาย

สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดปี 2547 - 2552

ปี

หมายเลขเต็ม

หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท

ราชการ

บ้าน

ธุรกิจ

ทีโอที

สาธารณะ

เลขหมายเหลือ

2547

12,453

1,121

8,113

765

163

1,092

1,199

2548

12,513

1,103

8,135

798

167

1,217

1,093

2549

12,573

1,114

7,972

805

173

1,269

1,240

2550

16,293

1,122

8,039

791

195

1,218

4,928

2551

16,309

1,160

8,572

796

199

1,294

4,288

2552

16,369

1,175

8,616

793

201

1,290

4,294

ที่มา : ส่วนปฏิบัติการจังหวัดสตูล บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

 สถานีวิทยุและโทรทัศน์
      สถานีวิทยุ
           จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จำนวน  3  สถานี  คือ

สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จำนวน 3 คลื่น

ลำดับ

ชื่อสถานี

ที่ตั้ง

ความถี่ FM

ผู้บริหาร/หัวหน้า/  
นายสถานี

โทรศัพท์

1

สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จ.สตูล

ถนนคลองขุด-นาแค ต.คลองขุด อ.เมือง  จ.สตูล 91000

99.5 MHz.
95.5 MHz.

นางสาวภาวินี ศศานนท์ ผู้อำนวยการสถานี

0-7471-1689
0-7472-1535

2

สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.  จ.สตูล

ชั้น 2 โรงแรมพินาเคิล วังใหม่ ถนนสตูลถานี อ. เมือง จ. สตูล  91000

93.25 MHz

นายจิรวัฒน์ อนุกูล

0-7472-1354-5

3

สถานีวิทยุกระจายเสียง ตำรวจภาค 9 จ.สตูล

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

91.75MHz.

พล.ต.ต.ธเนศ  วารายานนท์

0-7478-7045     สถานีวิทยุชุมชน     
         จังหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  13  สถานี  คือ

 ลำดับ

ชื่อสถานี

ที่ตั้ง

ความถี่ FM

ผู้บริหาร/หัวหน้า/     นายสถานี

โทรศัพท์

1

สถานีวิทยุกระจายเสียง
อีซี่เอฟเอ็ม (Easy F.M)

185  ถนนฉลุง-ละงู
หมู่ 2  ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล  91000

90.0  MHz.

นายพจนธรรม  สุภเรผู้ดำเนินการสถานี

โทร.074-799131
มือถือ 081-798-2274
easy_fm91@hotmail.com

2

สถานีวิทยุกระจายเสียง
สมายเรดิโอ (Smile Radio)

146/6  หมู่ 2  ต.อุใดเจริญ
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล   91130

92.25 MHz.

นายวีระศักดิ์
ศิริวัฒนานนท์ผู้บริหารสถานี

โทร.074-775098
มือถือ  089-2396088

3

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ไลฟ์ เอ็ฟ เอ็ม (Life F.M.)

749  หมู่ 3  ต.กำแพง
อ.ละงู   จ.สตูล 91140

93.75  MHz.

นายสุพจน์  อาดำ
นายสถานี

โทร/แฟ็กซ์  074-734304
มือถือ 081-5404555
lifefm93@hotmail.com

4

สถานีวิทยุกระจายเสียง
พีเอฟเอ็ม (94 PFM)

70  ถ.ติรสถิตย์ ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล  9100

94.0  MHz. 88.70 MHz.

นายธนากร ทองเนื้อขาว
ผู้อำนวยการสถานี

โทร.074-730789
แฟกซ์ 074-731122 ,074-782357
มือถือ 081-8969048
tanakron2006@yahoo.com

5

สถานีวิทยุชุมชนตำบลฉลุง
(Satun Radio)

419  ม.  2   ต. ฉลุง
อ. เมือง จ.สตูล 91000

97.75  MHz.

ด.ต.ประสงค์  ทองวิเชียรผู้อำนวยการสถานี

โทร.074-736228
มือถือ 084-9632706
satunradio@hotmail.com

6

สถานีวิทยุกระจายเสียง
โมเดิร์นเวฟ
(Modern Wave)

234  หมู่ 4  ต. ละงู
อ.ละงู   จ.สตูล 91140

98.4  MHz.

นายอัสมาน หยีมะเหรบนายสถานี

โทร. 074-734271
มือถือ 081-0969783
modernwave98.4@hotmail.com

7

สถานีวิทยุกระจายเสียง
เซอร์ไพสซ์ เรดิโอ
(Surpirse Radio)

650  หมู่ 4 ต.กำแพง
อ.ละงู   จ.สตูล 91140

99.0  MHz.

นายธีรยุทธ์  หลีขาว
นายสถานี

โทร.074-734220
มือถือ 089-9771289
V_surprise@hotmail.com

8

สถานีวิทยุกระจายเสียง
Idea station

322/1  หมู่ 4  ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000

102.5  MHz.

นายกิตติพจน์ ติ้นสกุล
หัวหน้าสถานี

โทร. 074-730236
มือถือ  081-8984770
tukgare@hotmail.com

9

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
ฆัยรียะฮ์

โรงเรียนดารุลมาอาเล็บ
115 หมู่ 8 ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

105.25 MHz.

นายอ๊ะหมาด  นาปาเลน
หัวหน้าสถานี

โทร.074-795205
แฟกซ์ 074- 795207
มือถือ 086-9634192
khairiah_satun@yahoo.com

10.

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนควนโพธิ์

130 หมู่ 1 ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง จ.สตูล
91000

106.25 MHz.

นายสายัณห์  ศรีน้อย
หัวหน้าสถานี

โทร / แฟกซ์  074-724883
มือถือ 089-9785324

11

สถานีวิทยุกระจายเสียง
พุทธศาสน์สัมพันธ์

วัดชนาธิปเฉลิม
ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม
91000

106.70 MHz.

พระปัญญาวุฒิวิมล
นายสถานี
(พระศิริ) ผู้ดำเนินการ

โทร.074-730473
fm_106.7_satun@hotmail.com

12

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
รร.ศาสนธรรมวิทยา

รร.ศาสนธรรมวิทยา
หมู่ 2 ต.นาทอน
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

108 MHz.

นายวิรายุทธ   ละเมาะ
หัวหน้าสถานี

โทร/แฟกซ์ 074-789593
มือถือ 089-2970336
wirayut036@gmail.com

13

สถานีวิทยุกระจายเสียง กรีนเรดิโอ

12  หมู่ 7 บ้านผัง13
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล 91130

89.5  MHz.

นายพจนธรรม  สุภเร
หัวหน้าสถานี

โทร  074-774274
แฟกซ์. 074-789331
มือถือ 081-7982274

14

สถานีวิทยุชุมชน
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู

โรงพยาบาลละงู
ถ.ละงู - ตรัง  อ.ละงู
จ.สตูล 

107.5  MHz.

คุณนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล
หัวหน้าสถานี

โทร. 074-773561
โทรสาร 074-773562
pculaneh@gmail.com
 การสื่อสารไปรษณีย์
      จังหวัดสตูลมีที่ทำการไปรษณีย์ และตัวแทนจำนวน  31 แห่ง  เป็นที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด 1  แห่ง  และที่ทำการไปรษณีย์อำเภอ  6  แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 24  แห่ง  ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร  6  แห่ง  จุดรับรวบรวม  3  แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ  (Counter  Automation)  โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost)

          ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ตาราง 25  แสดงข้อมูล สถิติด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2549 – 2553

ที่

รายการ

พ.ศ.2549

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

1.

จดทะเบียนพาณิชย์

435

449

583

704

695

2.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

45

51

86

105

105

3.

จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์

51

56

47

71

80

4.

ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์

9

9

8

15

13

5.

ขอสำเนาเอกสาร

6

10

5

11

14

6.

จดทะเบียนตั้งใหม่ (ห้างหุ้นส่วน)

4

5

1

5

6

7.

อื่นๆ

1

2

-

-

-

รวม

551

587

730

911

913

           ที่มา  :  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล           ตาราง 26  แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสำนัก/กอง ปี 2552 - 2553

ส่วนราชการสังกัด อบจ.

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

จำนวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าร่วม
(คน)

จำนวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าร่วม
(คน)

สำนักปลัดฯ

17

19,829

22

32,770

กองกิจการสภาฯ

3

300

8

10,650

กองแผนฯ

6

6,000

6

6,523

กองคลัง

1

40

4

270

กองช่าง

5

200

6

1,000

กองการศึกษา

40

52,600

30

55,000

หน่วยตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

รวม

72

78,969

76

106,213           ตาราง 27  แสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2550-2552
รายการ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

จำนวนสาย

ระยะทาง

จำนวนสาย

ระยะทาง

จำนวนสาย

ระยะทาง

จำนวนสาย

ระยะทาง

1. ถนนดินลูกรัง

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ถนน  คสล.

2

0.88

-

-

-

-

-

-

3. ถนนลาดยาง

8

11.26

9

13.13

3

6.46

3

1.985

รวม

10

12.14

9

13.13

3

6.46

3

1.985

                                                   ที่มา : กองช่าง


           ตาราง 28  แสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2548-2552
รายการ

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

จำนวนแห่ง

จำนวนแห่ง

จำนวนแห่ง

จำนวนแห่ง

จำนวนแห่ง

สะพาน

-

3

1

1

2

           ที่มา : กองช่าง


           ตาราง 29  แสดงจำนวนถนนประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล
ประเภท

จำนวนสาย

รวมความยาวทั้งหมด
(กม.)

1. ถนนดินลูกรัง

9

25.705

2. ถนน  คสล.

14

13.467

3. ถนนลาดยาง

69

212.050

รวม

92

259.19

สะพาน

34 แห่ง

204

           ที่มา : กองช่าง


           ตาราง 30  แสดงจำนวนป่าที่ปลูกเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2551-2553 ที่ดำเนินการโดย อบจ.
อำเภอ

ป่าบก
(ต้น)

ป่าชายเลน
(ต้น)

หญ้าแฝก
(ต้น/กล้า)

เนื้อที่  (ตร.ม.)

1. เมืองสตูล

-

4,000  ต้น

-

60  ไร่

2. ละงู.

-

14,000  ต้น

-

20  ไร่

3. ทุ่งหว้า    

-

-

-

-

4. ท่าแพ

-

-

-

-

5. ควนกาหลง   

-

-

-

-

6. ควนโดน

-

-

-

-

7. มะนัง

-

-

-

-

รวม

-

18,000  ต้น

-

80  ไร่

           ที่มา  :  กองแผนและงบประมาณ/กองการศึกษาฯ


           ตาราง 31  แสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ / วิสามัญ /คณะกรรมการประจำสภาฯ ปี 2549-2552
ปี / พ.ศ.

ประชุมสมัยสามัญ
(จำนวน/ครั้ง)

ประชุมสมัยวิสามัญ
 (จำนวน/ครั้ง)

จำนวนที่ประชุม

หมายเหตุ(คณะกรรมการ)

2550

3

6

10

10

2551

1

10

12

10

2552

5

5

10

20

2553

3

2

5

12           ตาราง 32  แสดงสถิติจำนวนข้อร้องเรียนของสภาฯ
ปี / พ.ศ.

ข้อร้องเรียน(เรื่อง)

ได้รับการแก้ไข

ไม่ได้รับการแก้ไข

2550

53

53

0

2551

118

118

0

2552

112

112

0

           ที่มา :   กองกิจการสภาฯ


           ตาราง 33  แสดงสถิติจำนวนประเภทของสาธารณภัย

ประเภท

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

จำนวนครั้ง

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

จำนวนครั้ง

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

1.  อุทกภัย (น้ำ)

5

3,500

3

5,998

2.  วาตภัย(ลม)

2

30

1

250

3.  อัคคีภัย(ไฟ)

14

14

7

-

4.  ธรณีพิบัติ(ดิน)

-

-

-

-

5.  ภัยแล้ง

11

8,000

52

2,600

           ที่มา  :  กองช่าง


           ตาราง 34  แสดงจำนวนประเภทของสาธารณภัย  แบ่งตามรายอำเภอ

 อำเภอ

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

อุทกภัย

วาตภัย

อัคคีภัย

ธรณีพิบัติ

ภัยแล้ง

อุทกภัย

วาตภัย

อัคคีภัย

ธรณีพิบัติ

ภัยแล้ง

1.เมืองสตูล

570

1

11

-

-

3,911

-

1

-

2

2.ละงู.

1,300

29

2

-

-

1,043

10

4

-

-

3.ทุ่งหว้า    

200

 

1

-

-

80

-

-

-

45

4.ท่าแพ

300

 

-

-

-

200

240

-

-

5

5.ควนกาหลง   

-

 

-

-

-

38

-

2

-

-

6.ควนโดน

900

 

-

-

-

926

-

-

-

-

7.อ.มะนัง

250

 

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

3,500

30

14

-

-

5,998

250

7

-

52

           ที่มา  :  กองช่าง


           ตาราง 35  แสดงบัญชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ

รายได้จริง

รายจ่ายจริง

เกินดุล

ขาดดุล

ร้อยละ

2549

166,006,757.59

130,386,597.36

50,498,193.82

-

78.54

2550

209,640,004.22

178,920,056.83

30,719,947.39

-

85.35

2551

195,809,762.52

158,220,523.13

37,589,239.39

-

80.80

2552

199,542,072.73

182,306,518.72

17,235,554.01

-

91.36

2553

172,332,932.27

167,627,462.02

4,705,470.25

 

97,27

           ที่มา  :  กองคลัง


           ตาราง 36  แสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552

 

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

192,982

-

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

128,393

66.53

ผู้ไม่มาใช้สิทธิ

64,589

33.47

ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน

7,570

5.90

จำนวนบัตรเสีย

3,859

3.00

           ที่มา : สำนักปลัดฯ

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11