จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 68
เมื่อวานนี้ 1003
สัปดาห์นี้ 1422
สัปดาน์ที่แล้ว 4914
เดือนนี้ 18237
เดือนที่แล้ว 24249
ทั้งหมด 4404255
 
สมาชิกสภา อบจ.สตูล

 
นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
นายอนุสรณ์ มรรคาเขต
รองประธานสภาฯ คนที่1
นายสะหรี พันหวัง
เลขานุการสภาฯ
ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว
รองประธานภาฯ คนที่2
นายยำมาฮาร โอสถาน
ส.อบจ.เขต1 อ.เมือง
ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว
ส.อบจ.เขต2 อ.เมือง
นายอรุณ โต๊ะลาวัล
ส.อบจ.เขต3 อ.เมือง
นายธรรมศักดิ์ แดงน้อย
ส.อบจ.เขต4 อ.เมือง
นางสาวยาสนี หลังจิ
ส.อบจ.เขต5 อ.เมือง
นายอนัส หะยีมะแซ
ส.อบจ.เขต6 อ.เมือง
นางศิริเพ็ญ ฮะอุรา
ส.อบจ.เขต7 อ.เมือง
นายอะหมาด หลงจิ
ส.อบจ.เขต8 อ.เมือง
นายสมพล อาดำ
ส.อบจ.เขต9 อ.เมือง
นายหรน อุศมา
ส.อบจ.เขต1 อ.ละงู
นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์
ส.อบจ.เขต2 อ.ละงู
นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
ส.อบจ.เขต3 อ.ละงู
นายประมวล ธรรมรักษา
ส.อบจ.เขต4 อ.ละงู
นายเอียด   ชูช่วย
ส.อบจ.เขต5 อ.ละงู
นายประเสริฐ แซ่อึ้ง
ส.อบจ.เขต1 อ.ทุ่งหว้า
นายสานิตย์ ยอดรุ่ง
ส.อบจ.เขต2 อ.ทุ่งหว้า
นายนิคม บัวนวล
ส.อบจ.เขต1 อ.ควนกาหลง
นายอนุสรณ์ มรรคาเขต
ส.อบจ.เขต2 อ.ควนกาหลง
นายวิเชียร บัวงาม
ส.อบจ.เขต3 อ.ควนกาหลง
นายสะหรี พันหวัง
ส.อบจ.เขต1 อ.ควนโดน
นายอาบู ฮะอุรา
ส.อบจ.เขต2 อ.ควนโดน
นายสมหมาย ตุกังหัน
ส.อบจ.เขต1 อ.ท่าแพ
นายเส็น ยาประจัน
ส.อบจ.เขต2 อ.ท่าแพ
นายอาทิตย์ สุวรรณโณ
ส.อบจ.เขต1 อ.มะนัง