นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
646
ทั้งหมด : 
5397989
 
 
 
บริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน ธ.ค. 2562
ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 3-4,6,9 ธันวาคม 2562
ออกบริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช เดือน ตุลาคม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562
 

 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
บ่อน้ำพุร้อน ทุ่งนุ้ย
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม