นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
161
ทั้งหมด : 
6200810
 
เรื่อง : บ่อน้ำพุร้อน ทุ่งนุ้ย

เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อน  เห็นสภาพห้องน้ำที่ชำรุด และหลังคา เมื่อไรจะมีการปรับปรุง

08/10/2562 เวลา 22:44:40 | โดย นักท่องเที่ยว


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล