นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
205
ทั้งหมด : 
6200854
 
เรื่อง : วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม

อยากจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมโรงแรมผ่านธนาคารได้ไหมครับ แล้วจะยื่นแบบได้อย่างไรครับ

13/11/2557 เวลา 14:25:30 | โดย ผมอยู่ไกลครับ

วิธีการชำระเงิน

1.  กรณีการยื่นแบบ

 -  ภาษีน้ำมัน/ก๊าซ  ยื่นแบบ อบจ.01-4, อบจ.01-6 และส่วน ค ด้วยตนเอง

 -  ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ยื่นแบบ อบจ.รร.3  ด้วยตนเอง

***  ชำระเงินสด หรือเช็ค หรือ ดร๊าฟ  สั่งจ่ายในนาม  "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล"  ณ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โทรศัพท์ 074-722258  โทรสาร 074-722258

2.  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

     ชื่อบัญชี  "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล"

     -  ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาสตูล  ประเภท  ออมทรัพย์  บัญชีเลขที่  910-1-18918-2

     -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  สาขาสตูล  ประเภท  ออมทรัพย์  บัญชีเลขที่  075-2-01520-7

หมายเหตุ : 1.  กรณีชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร  สามารถยื่นแบบฟอร์ม อบจ.รร.3  พร้อมใบโอนฝากธนาคาร ได้ 4 ช่องทาง

                    *  ส่งแฟ็กซ์  กองคลัง 074-722258

                    *  e-mail

                                -  spy2526@hotmail.com

                                -  phatcharee251@hotmail.com

                    *  LINE ID

                                -  naphat6319

                                -  m-my2526

                    *  ส่งทางไปรษณีย์  มายัง

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)  กองคลัง

   888  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด

   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000

   โทร. 074-722258

2.  หลังจากนั้น  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน  ในการชำระเงินส่งให้ผู้ประกอบการโรงแรมผู้นำส่งค่าธรรมเนียมต่อไป

 

26/08/2559 เวลา 15:15:52 | โดย เจ้าหน้า อบจ.สตูล

ได้ค่ะ...ธนาคาร กรุงไทย สาขาสตูล 910-1-18918-2

            ธนาคาร ธกส.สาขาสตูล 075-2-01520-7

 ส่วนยื่นแบบชำระโดยการส่งแฟ็กส์ หมายเลข 074-722258

หรืออีเมลล์ spy2526@hotmail.com ได้ค่ะ

13/11/2557 เวลา 14:30:03 | โดย เจ้าหน้าที่คนสวย


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล