นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
136
ทั้งหมด : 
6200785
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศงดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม

ประกาศงดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 15/09/2564 เวลา 09:55:07