นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
344
ทั้งหมด : 
6204546
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือยื่นแบบ รายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ประจำเดือน ส.ค. 2564

ขอความร่วมมือให้ยื่นแบบรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 02/09/2564 เวลา 14:29:49