นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
224
ทั้งหมด : 
6200873
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับประการที่มีต่อการให้บริการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม, การจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าช และการจัดเก็บภาษียาสูบ

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 26/08/2564 เวลา 10:59:37