นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
131
ทั้งหมด : 
6200780
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส ที่ 3( ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 13/07/2564 เวลา 13:56:43