นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
557
ทั้งหมด : 
5397900
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช เดือน ตุลาคม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

พื้นที่ออกเก็บภาษี

- อำเภอมะนัง

-อำเภอท่าแพ

-อำเภอควนโดน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

พื้นที่ออกเก็บภาษีน้ำมัน

-อำเภอละงู

-อำเภอทุ่งหว้า

-อำเภอควนกาหลง

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 14/11/2562 เวลา 20:46:48