นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
973
ทั้งหมด : 
5640448
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 14/11/2562 เวลา 20:08:37