นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
309
ทั้งหมด : 
5176289
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 13/11/2561 เวลา 20:39:44