นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
310
ทั้งหมด : 
5176290
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ก.ค. 2561 ในระหว่างวันที่ 16-17,20 สิงหาคม 2561

ออกบริการจัดเก็บภาษี บำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 16-17,20 สิงหาคม 2561

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 15/08/2561 เวลา 08:45:05