นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
272
ทั้งหมด : 
5176252
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานงบแสดผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.. 61)

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 03/08/2561 เวลา 11:28:59