นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
323
ทั้งหมด : 
5176303
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน มิ.ย 2561 ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ออกบริการจัดเก็บภาษีน้ำมันประจำเดือน มิถุนายน 2561 ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/06/2561 เวลา 11:12:30