นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
657
ทั้งหมด : 
5853121
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน ธันวาคม 2563 18/1/2564
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม นอกสถานที่ ในจังหวัดสตูล ในะระหว่างวันที่ 4-8 มกรา 5/1/2564
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ในระ 5/1/2564
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 16/12/2563
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน ตุลาคม 2563 10/11/2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ต.ค. 2563 2/11/2563
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30/10/2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2564 26/10/2563
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน กันยายน 2563 15/10/2563
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน สิงหาคม 2563 10/9/2563
ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 13/8/2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 23/7/2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 23/7/2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 23/7/2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 / 2563 19/7/2563
ประกาศงดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 8/7/2563
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น ปีที่ 1 งวดที่ 1 16/4/2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2563 16/4/2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2563 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) 9/4/2563
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในระหว่างวันที่ 18-19 ม 13/3/2563
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 4-6,9 มีนาคม 2563 26/2/2563
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ในพื้นที่เกาะบูโหลน ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 26/2/2563
ออบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าชนอกสถานที่ ประจำเดือน ม.ค. 2563 13/2/2563
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 13/2/2563
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน มกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 31/1/2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2563 24/1/2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22/1/2563
บริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน ธ.ค. 2562 15/1/2563
ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13/1/2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2/1/2563
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 3-4,6,9 ธันวาคม 2562 2/12/2562
รายงานผลประเมิณความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี2562 14/11/2562
ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14/11/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2563 24/10/2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/10/2562
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ต.ค.2562 2/10/2562
บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 16/9/2562
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ก.ย. 2562 4/9/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 28/8/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน (ปรับปรุงแผน ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 28/8/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 28/8/2562
ประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 26-30 ส.ค. 2562 2/8/2562
ประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการน้ำมัน ในพื้นที่เกาะสาหร่าย วันที่ 22-23 ส.ค. 2562 2/8/2562
ออกบริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช เดือน ส.ค. 2562 2/8/2562
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในโรงแรม นอกสถานที่ เดือน ส.ค.62 2/8/2562
ออกให้บริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จากสถานค้าปลีกน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 18/7/2562
แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดฯ และออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน 1/7/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 และรายการเปรีบเทียบแผนการใข้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 27/6/2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 และรายการเปรีบเทียบแผนการใข้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 24/6/2562
4255858 23/6/2562
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 14/6/2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่2 (ม.ค.- มี.ค.62) 13/6/2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 31/1/2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 13/11/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ก.ค. 2561 ในระหว่างวันที่ 16-17,20 สิงหาคม 2561 15/8/2561
รายงานงบแสดผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.. 61) 3/8/2561
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ ในจังหวัดสตูล ประจำปีงบ 11/7/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน มิ.ย 2561 ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 21/6/2561
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงพักกลางวัน 2/5/2561
รายงานงบแสดผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61) 1/5/2561
รายงานงบแสดผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61) 1/5/2561
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ก.พ.2561 ระหว่างวันที่ 5-9 มี.ค. 2561 26/4/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน เมษายน 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 25/4/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 4/4/2561
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่ เกาะลิเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัด 2/3/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ก.พ 2561 ในระหว่างวันที่ 16,19-20 มีนาคม 2561 2/3/2561
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ม.ค..2561 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 9/2/2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน มกราคม 2561 ในระหว่างวันที่ 15, 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 29/1/2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปั 2561 23/1/2561
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี 29/12/2560
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 21/12/2560
คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 1/12/2560
แผนผังขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี 21/11/2560
คู่มือการให้บริการปราะชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการชำระภาษี 31/10/2560
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 16-17,20 พฤศจิกายน 2560 24/10/2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18/10/2560
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10/10/2560
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ก.ย. 2560 ในพื้นที่ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 2/10/2560
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 12/9/2560
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ส.ค. 2560 ในพื้นที่ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 25 31/8/2560
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 1/8/2560
แผนผังขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี 31/7/2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2560 20/7/2560
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน มิ.ย2560 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 21/6/2560
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 21/6/2560
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน พ.ค. 2560 ในระหว่างวันที่ 16,19-20 มิถุนายน 2560 22/5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนกันยายน 2560 22/5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2560 22/5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2560 24/4/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนมิถุนายน 2560 24/4/2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 21/4/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2560 31/3/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนเมษายน 2560 30/3/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนมีนาคม 2560 30/3/2560
ช่องทางและวิธีปฏิบัติของการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี 1/3/2560
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นและผังลดขั้นตอนกรณีชำระค่าธรรมเนียมฯ ล 13/2/2560
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 31/1/2560
รายงานงบแสดผลการดำเนินงานจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 31/1/2560
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 31/1/2560
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 23/12/2559
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนมกราคม 2560 23/12/2559
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนธันวาคม 2559 1/12/2559
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 1/12/2559
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 26/10/2559
รายงานการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังประจำเดือนตุลาคม 2559 26/10/2559
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 16,19-20 กันยายน 2559 25/8/2559
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 1-2,5-7 กันยายน 2559 25/8/2559
การจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม.2559 ระหว่าง วันที่ 17-19 สิงหาคม2559 29/7/2559
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ก.ค..2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5,8-9 สิงหาคม.2559 29/7/2559
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 22/6/2559
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 22/6/2559
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 26/5/2559
แผนผังแสดงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการติดต่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษี 23/5/2559
ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 23/5/2559
ออประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำ เร่งรัดและจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม พื้นที่จังหวั 23/5/2559
การจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน ประจำเดือน พ.ค.2559 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2559 29/4/2559
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน พ.ค.59 ระหว่างวันที่ 2-4,10 พ.ค.2559 29/4/2559
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 59 28/1/2559
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 59 28/1/2559
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 20/1/2559
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 29/12/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 29/12/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 30/11/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่ บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด, อ.มะนัง, อ.ทุ่ 30/11/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ระหว่ 30/11/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 3-6,9 พ.ย. 58 5/11/2558
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2558 15/10/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ระหว่างวันที่ 16,19-20 ต.ค.2558 14/10/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ระหว่างวันที่ 16,19-20 ต.ค.2558 14/10/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ระหว่างวันที่ 16,19-20 ต.ค.2558 14/10/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 30/9/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 9 กันยายน 2558 2/9/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 7,8 กันยายน 2558 2/9/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 4 กันยายน 2558 2/9/2558
ออบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2558 2/9/2558
ออบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2558 2/9/2558
ออบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2558 2/9/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 28/7/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาค 28/7/2558
งบแสดงผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) 15/7/2558
ออกบริการนอกสถานที่จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมันประจำเดือน มิถุนายน 2558 ระหว่างวันที่ 16-17และ 20 กรกฎาค 26/6/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 26/6/2558
สรุปผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ปี 2558 ไตรมาสที่ 2 23/4/2558
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ 26/1/2558
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 26/1/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพั 26/1/2558
ออบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 16,19-20 มกราคม 2558 7/1/2558
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 7/1/2558
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ภาษียาสูบ และภาษีน้ำมัน/ก๊าซแรม 24/12/2557
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2557 13/11/2557
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคติละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น 17/10/2557
การประชุมเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษียาสูบบุหรี่ต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 3/9/2557
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 15/8/2557
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ การเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน 15/8/2557
รายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2557 22/7/2557
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 1/7/2557
ขอซักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 25/4/2557
รายงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 29/1/2557
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูล น้ำมัน และค่าธรรมเนียมโรงแรม 8/1/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2556 1/11/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2556 1/11/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2556 1/11/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2556 1/11/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2556 1/11/2556
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2556 17/10/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 1- 14 ตุลาคม 2556 17/10/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 27-30 กันยายน 2556 17/10/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 23-25 กันยายน 2556 26/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 19-20 กันยายน 2556 24/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 18 กันยายน 2556 18/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 16 กันยายน 2556 17/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 13 กันยายน 2556 14/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 12 กันยายน 2556 12/9/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเช็คประจำวันที่ 4 กันยายน 2556 5/9/2556
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 21/8/2556
งบแสดงผลการดำเนินงาน ด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2556) 5/7/2556
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ประจำ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 256) 21/6/2556
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 18/4/2556
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 17/1/2556
งบแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 25/10/2555
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ 10/10/2555
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 10/10/2555
รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555 16/7/2555
สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ต.ค.54-มี.ค.55) 27/4/2555
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554) 20/1/2555
รายรับจริง - รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 5 ปี 19/10/2554
รายชือผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2555 12/10/2554
ผังขั้นตอนการรับ-ส่งเงิน ฝ่ายการเงิน 5/9/2554
ผังขั้นตอนการเบิกจ่าย ของฝ่ายการเงิน 5/9/2554
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 2554 27/7/2554
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 ถึง พฤษภาคม 2554 15/6/2554
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดเก็บและเร่งรัดรายได้ กองคลัง อบจ.สตูล 15/6/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (14 มิถุนายน 2554) 15/6/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (3มิถุนายน 2554) 3/6/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (25 พฤษภาคม 2554) 25/5/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (23 พฤษภาคม 2554) 24/5/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (18 พฤษภาคม 2554) 18/5/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (11 พฤษภาคม 2554) 11/5/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (9 พฤษภาคม 2554) 9/5/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (28 เมษายน 2554) 28/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (27 เมษายน 2554) 27/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (22 เมษายน 2554) 22/4/2554
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 20/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (19 เมษายน 2554) 19/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (11 เมษายน 2554) 11/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (4 เมษายน 2554) 4/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1,2 ปรับปรุงล่าสุด (1 เมษายน 2554) 1/4/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2553- ธันวาคม 2553) เบิกจ่ายครั้งที่ 3-4 25/3/2554
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2553- ธันวาคม 2553) เบิกจ่ายครั้งที่ 2 4/3/2554
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 16/2/2554
การเบิกจ่ายเงิน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553) 11/2/2554
การเบิกจ่ายเงิน อสม.ประจำปีงบประมาณ 2553 24/11/2553
คำแนะนำ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 9/8/2553
รายชื่อโรงแรมที่ชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม 7/8/2553
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสตูล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 7/8/2553
โครงการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 7/8/2553
แผนผังแสดงขั้นตอนการติดต่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม 7/8/2553
สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 4/8/2553