นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
219
ทั้งหมด : 
5258416
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 26-30 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการน้ำมัน ในพื้นที่เกาะสาหร่าย วันที่ 22-23 ส.ค. 2562
ออกบริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช เดือน ส.ค. 2562
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในโรงแรม นอกสถานที่ เดือน ส.ค.62
ออกให้บริการจัดเก็บค่าภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จากสถานค้าปลีกน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 

 
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม