นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
320
ทั้งหมด : 
4750859
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการจัดฝึกอบรมศาสนพิธีกรสงฆ์ 7 - 9 กันยายน 2555

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จัดโครงการจัดฝึกอบรมศาสนพิธีกรสงฆ์ ประจำปี 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจใจด้านการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถแนะนำผู้อื่นและถ่ายทอดขยายผลไปยังพุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำพุทธคีรี  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

 
วันที่ : 5/10/2555

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล