นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
492
ทั้งหมด : 
5705512
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ เด็กและเยาวชนคนสตูล สืบสานรู้รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่1 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล 

 
วันที่ : 2/8/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล