นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
678
ทั้งหมด : 
5705698
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา ครั้งที่5"

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับมูลนิธิปัญญาธรรม (สถานธรรมฉืออ้าย) กำหนดจัดโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา ครั้งที่5 " ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม มูลนิธิปัญญาธรรม (สถานธรรมฉืออ้าย) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 
วันที่ : 22/7/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล