นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
199
ทั้งหมด : 
5707286
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1473 กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1473 กิจกรรมเยี่ยมเยียนและอบรมคุณธรรมจริยธรรม และมอบอาหารละศิลอด จำนวน 650 ชุด ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสตูล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

 
วันที่ : 29/6/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล