นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
181
ทั้งหมด : 
5707268
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำโดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี ประจำปีงบประมาณ 2559    แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล กลุ่มเป้าผู้สอนมลายู ที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน อ.ท่าแพ และอ.ควนกาหลง วัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อได้เรียนรู้ และถ่ายทอดภาษามลายู รูปแบบรูมีได้ถูกต้อง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

 
วันที่ : 20/4/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล