นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
223
ทั้งหมด : 
5707310
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำโดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนมุสลิมผู้ชาย จำนวน 130 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล และสถานที่ต่างๆในจังหวัดสตูล เพื่อได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา

 
วันที่ : 19/4/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล