นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
229
ทั้งหมด : 
5707316
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการอบรมบุคลากรด้านกีฬา (อบรมบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการอบรมบุคลากรด้านกีฬา (อบรมบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอล) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยว สตูล และสนามกีฬาอบจ.สตูล โดยเชิญวิทยากรจากกรมพละ นายภิรมย์ อั๋นประเสริฐ และนายบันลือศักดิ์ มีชัย

 
วันที่ : 23/3/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล