นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
271
ทั้งหมด : 
5707358
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการสลามัตฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1439

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัดโครงการสลามัตฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1439 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2558 ใน 7 อำเภอของจังหวัดสตูล โดยภายในงานแตี่ละอำเภอมีกิจกรรมเช่น แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมแสดงบนเวที เป็นต้น

 
วันที่ : 23/3/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล