นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
251
ทั้งหมด : 
5707338
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับอำเภอมะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง ภายในงานมีการประกวดเทพีนพมาศ กระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ และยังมีการแสดงจากคณะมโนราห์สายทิพย์ เสน่ศิลป์

 
วันที่ : 26/11/2558

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล