นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
185
ทั้งหมด : 
6200834
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 1
นพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล ได้รับมอบหมาย จากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียว
ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 16/09/2564 เวลา 15:12:34