นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
143
ทั้งหมด : 
6200792
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ภารกิจของกองการศึกษา ในรอบเดือนที่ผ่านมา

เป็นภารกิจของกองการศึกษาฯ ในรอบเดือนสิงหาคม 2564

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 13/09/2564 เวลา 16:11:45