นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
340
ทั้งหมด : 
5703922
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2561

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีการซุม จำนวน 50 คน  ไม่จำกัดอายุ  ซึ่งมีผลสรุปดังนี้

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 17/06/2562 เวลา 08:23:06