นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
277
ทั้งหมด : 
5703859
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดสตูลได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 22/04/2562 เวลา 11:38:55