นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
344
ทั้งหมด : 
5703926
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ระเบียบการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Smart Kids) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบจ.สตูล วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อง

ระเบียบการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Smart Kids)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบจ.สตูล

วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 04/01/2562 เวลา 11:23:03