นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
198
ทั้งหมด : 
5707285
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานซาลามัติฮารีรายอ 2554 ( 16 พ.ย. 54)
(วันที่ : 16/11/2554 เวลา 16:36:32)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศาสนิกชน
(วันที่ : 26/02/2554 เวลา 16:04:34)
โครงกการชักพระ
(วันที่ : 12/11/2553 เวลา 11:04:38)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย่เสพติดของเยาวชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ส.ค. 53
(วันที่ : 30/08/2553 เวลา 10:13:26)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย่เสพติดของเยาวชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 53
(วันที่ : 23/08/2553 เวลา 09:39:28)
ฉายแวว....
(วันที่ : 10/08/2553 เวลา 16:56:26)
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 5 ทอง 5 เงิน 16 ทองแดง
(วันที่ : 21/07/2553 เวลา 09:49:02)
อปท. จังหวัดสตูล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเด็ก
(วันที่ : 19/07/2553 เวลา 12:03:05)
กองการศึกษาฯ ร่วมทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก
(วันที่ : 19/07/2553 เวลา 11:19:22)
ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมสภาเด็กและเยาวชน อบจ.สตูล
(วันที่ : 12/07/2553 เวลา 10:59:58)
ควนกาหลง พ่ายปากน้ำ FC คาบ้าน 2-6
(วันที่ : 03/07/2553 เวลา 20:01:26)
ค่ายอบรมวิชาการฯ 8-10 มิ.ย. 53 ณ ลลิตารีสอร์ท
(วันที่ : 29/06/2553 เวลา 12:05:07)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |