นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
196
ทั้งหมด : 
5707283
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย 4ดี
(วันที่ : 11/03/2557 เวลา 10:07:09)
กิจกรรมพัฒนาเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูล
(วันที่ : 12/12/2556 เวลา 13:59:57)
กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูล รุ่นที่ 4
(วันที่ : 12/12/2556 เวลา 13:48:58)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ : 12/12/2556 เวลา 11:36:44)
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ อาจารย์ประยูร โขขัด
(วันที่ : 03/10/2556 เวลา 10:12:12)
การอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี) รุ่นที่ 2
(วันที่ : 03/10/2556 เวลา 09:44:06)
การอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี)
(วันที่ : 03/10/2556 เวลา 09:20:22)
Big Cleaning Day ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 17/07/2556 เวลา 16:10:40)
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒
(วันที่ : 22/04/2556 เวลา 10:20:12)
โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑
(วันที่ : 19/04/2556 เวลา 09:57:08)
นิเทศโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖
(วันที่ : 20/12/2555 เวลา 15:29:01)
เจ้าภาพจัดอาหารถวายแด่พระสงฆ์
(วันที่ : 20/12/2555 เวลา 14:56:09)
เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ : 13/11/2555 เวลา 17:36:20)
ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ : 05/11/2555 เวลา 10:40:58)