นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
195
ทั้งหมด : 
5707282
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม
(วันที่ : 22/06/2558 เวลา 10:55:32)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมจัดทำบันทึกข้อตกลง ( mou) กับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
(วันที่ : 18/11/2557 เวลา 11:37:11)
ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
(วันที่ : 18/11/2557 เวลา 10:24:29)
โครงการอบรมครูเพื่อการถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์สู่ผู้เรียน
(วันที่ : 10/10/2557 เวลา 10:27:47)
โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมวิชาการโรงเรียนถ่ายโอนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
(วันที่ : 10/10/2557 เวลา 09:50:35)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
(วันที่ : 09/07/2557 เวลา 10:48:21)
โครงการอบรมบุคลากรด้านกีฬา(ระหว่างวันที่16 - 20 มิถุนายน 2557)
(วันที่ : 02/07/2557 เวลา 10:37:28)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนอิสลาม
(วันที่ : 02/07/2557 เวลา 10:11:55)
โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมวิชาการโรงเรียนถ่ายโอนท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
(วันที่ : 13/06/2557 เวลา 16:53:35)
ร่วมงานเทศกาลว่าวนานาชาติโกตาบารู ครั้งที่ ๓๒ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
(วันที่ : 05/06/2557 เวลา 11:39:54)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557( รุ่นที่ 1)
(วันที่ : 30/04/2557 เวลา 10:39:21)
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒
(วันที่ : 30/04/2557 เวลา 10:36:40)
โครงการ การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) กิจกรรมค่าย นักวิทยาศาสตร์ รุ่นจิ๋ว ม.อ. (รุ่นที่ 8 )
(วันที่ : 30/04/2557 เวลา 10:09:38)
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑
(วันที่ : 28/04/2557 เวลา 10:57:00)