นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
226
ทั้งหมด : 
5637343
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการนิเทศการศึกษา
(วันที่ : 11/10/2560 เวลา 12:21:14)
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมครูอาสาด้านทักษะภาษาไทย บันได 4 ขั้น
(วันที่ : 03/10/2559 เวลา 10:17:21)
โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 02/08/2559 เวลา 14:58:43)
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา ครั้งที่5"
(วันที่ : 22/07/2559 เวลา 10:49:11)
โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายาอิฎิ้ลฟิตรี กิจกรรมงานแถลงข่าว
(วันที่ : 01/07/2559 เวลา 11:31:48)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1473 กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง
(วันที่ : 29/06/2559 เวลา 11:05:11)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 20/04/2559 เวลา 10:43:34)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 20/04/2559 เวลา 10:36:43)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 19/04/2559 เวลา 11:42:06)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 19/04/2559 เวลา 11:35:38)
โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 23/03/2559 เวลา 12:13:29)
โครงการอบรมบุคลากรด้านกีฬา (อบรมบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 23/03/2559 เวลา 12:06:04)
โครงการสลามัตฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1439
(วันที่ : 23/03/2559 เวลา 11:41:27)
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
(วันที่ : 26/11/2558 เวลา 15:33:54)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป