สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
เมื่อวานนี้ 5
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 111
เดือนนี้ 144
เดือนที่แล้ว 113
ทั้งหมด 81,957
 
 

 

1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ อปท. ในจังหวัดในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

2. ประสานการปฏิบัติงานของ อปท. ในจังหวัดในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

3. จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ

4. สร้างแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้แก่ อปท. และประชาชนทุกภาคส่วน

5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.