สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 17
เดือนที่แล้ว 73
ทั้งหมด 82,646
 
อบจ.สตูล ได้รับประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Local Agenda 21)   โดยมีนายศักดา  พันธ์พงศ์ รองปลัด อบจ.สตูล เป็นผู้แทนรับมอบจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   การรับมอบดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมสัมมนา  "LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครัังที่ ๗" ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท  จ.นครนายก  ในการสัมมนาดังกล่าว อบจ.สตูลก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจำนวน ๑๐ คน ประกอบไปด้วยตัวแทนเครืยข่ายประชาชน  และเจ้าหน้าที่   เพื่อนำความรู้ และแนวคิดจากเวทีสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดต่อไป

[โดย:ผู้ดูแล,  วันที่ 21/09/2555]