สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 7
สัปดาห์นี้ 49
สัปดาห์ที่แล้ว 41
เดือนนี้ 101
เดือนที่แล้ว 139
ทั้งหมด 84,877
 
ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LA 21)
 

เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2554  Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมแกนนำชุมชน เพื่อพิจารณาบูรณาการแผนปฏิบัติการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LA 21) 

สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่  30-31 มีนาคม 2554 ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์ม โฮมสเตย์  อ.ควนกาหลง   การประชุมดังกล่าวได้มีการระดมความคิดเห็นจากแกนนำชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และจากเวทีดังกล่าว  ปรากฎว่ามีการเสนอความคิด ความเห็นต่างๆ อย่างมากมาย   ในวันนี้จึงได้มีการประชุมตัวแทนของกลุ่ม เครือข่าย เพื่อบูรณาการโครงการ  จากที่ประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปโครงการที่จะนำบรรจุในแผนฯ จำนวน  7 โครงการประกอบด้วย

1. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเลบริเวณชายฝั่ง

2. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศจังหวัดสตูล

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล

4. โครงการรักคลองดุสนเืพื่อคนสตูล

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสตูลเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

6. โครงการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

7. โครงการแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะ (การจัดการแก้ปัญหาตนเองเพื่อความอยู่ดีมีสุข)

[โดย:ผู้ดูแล,  วันที่ 26/08/2554]