สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 7
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 41
เดือนนี้ 102
เดือนที่แล้ว 139
ทั้งหมด 84,878
 
การประชุมจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2554
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดเวทีประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ,คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดสตูล ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และตัวแทนประชาคมท้องถิ่น รวมกว่า 100 คน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล

ที่ประชุมได้วางกรอบแนวทางการดำเนินงานไว้ 9 ด้าน  คือ

1. การท่องเที่ยวที่ประทับใจ

2. โครงสร้างพื้นฐาน

3. เศรษฐกิจ

4. สังคม

5. การศึกษาและการกีฬา

6. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และำภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

8. การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

9. การเืมืองและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

[โดย:ผู้ดูแล,  วันที่ 26/08/2554]