จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 54
เมื่อวานนี้ 866
สัปดาห์นี้ 3614
สัปดาน์ที่แล้ว 7448
เดือนนี้ 16432
เดือนที่แล้ว 36314
ทั้งหมด 5203345
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) (กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน) ปี 2559
2 รายงานผลโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเกษตรอินทรีย์ เมนูสตูลสีเขียว”
3 รายงานผลโครงการจำปาดะของดีเมืองสตูล ประจำปี 2559
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2559
5 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (e-plan 59)
6 ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศก์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
7 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบจ.สตูล
8 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
9 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
10 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 (E-Plan)
11 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2556
12 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
13 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 (E-Plan)
14 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินนโยบายของ อบจ.สตูล
15 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ทั้งหมด 133 ฉบับ