จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 339
เมื่อวานนี้ 624
สัปดาห์นี้ 3060
สัปดาน์ที่แล้ว 107416
เดือนนี้ 114596
เดือนที่แล้ว 18800
ทั้งหมด 4947188
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศก์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
2 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบจ.สตูล
3 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 (E-Plan)
6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2556
7 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 (E-Plan)
9 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินนโยบายของ อบจ.สตูล
10 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
11 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ประจำปี 2555
12 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 (E-Plan 55)
13 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ประจำปี 2554
14 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554 (e-plan)
15 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ทั้งหมด 128 ฉบับ