จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 491
เมื่อวานนี้ 968
สัปดาห์นี้ 4231
สัปดาน์ที่แล้ว 14205
เดือนนี้ 25745
เดือนที่แล้ว 31723
ทั้งหมด 5078430
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2559
2 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (e-plan 59)
3 ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศก์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
4 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบจ.สตูล
5 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
7 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 (E-Plan)
8 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2556
9 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
10 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 (E-Plan)
11 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินนโยบายของ อบจ.สตูล
12 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
13 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ประจำปี 2555
14 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 (E-Plan 55)
15 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ประจำปี 2554
ทั้งหมด 130 ฉบับ