จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 315
เมื่อวานนี้ 624
สัปดาห์นี้ 3036
สัปดาน์ที่แล้ว 107416
เดือนนี้ 114572
เดือนที่แล้ว 18800
ทั้งหมด 4947164
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2559
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส อบจ.สตูล ปี 2559
3 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ อบจ.สตูล
4 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559
5 รายงานการใช้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559
6 รายงานผลการประเมินกิจกรรม สัมมนายกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว 2559
7 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสิมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
8 รายงานผลการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
9 รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ปี 2559
10 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 2559
11 รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
12 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559
13 รายงานผลโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 2559
14 รายงานผลการประเมินโครงการรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
15 รายงานผลการประเมินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
ทั้งหมด 128 ฉบับ