จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 433
เมื่อวานนี้ 968
สัปดาห์นี้ 4173
สัปดาน์ที่แล้ว 14205
เดือนนี้ 25687
เดือนที่แล้ว 31723
ทั้งหมด 5078372
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา ปี 2559
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2559
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส อบจ.สตูล ปี 2559
5 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ อบจ.สตูล
6 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559
7 รายงานการใช้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559
8 รายงานผลการประเมินกิจกรรม สัมมนายกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว 2559
9 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสิมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
10 รายงานผลการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
11 รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ปี 2559
12 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 2559
13 รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
14 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559
15 รายงานผลโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 2559
ทั้งหมด 130 ฉบับ