จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 120
เมื่อวานนี้ 549
สัปดาห์นี้ 1672
สัปดาน์ที่แล้ว 5961
เดือนนี้ 13868
เดือนที่แล้ว 34066
ทั้งหมด 4575506
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
2 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
3 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
4 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
5 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
6 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 3
7 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 2
8 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 1
9 รายงานผลการประเมินผลโครงการอบรมศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้
10 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่ประชาชนและชุมชน
11 รายงานผลโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2560 กิจกรรม: สัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในยุค 4.0
12 รายงานผลโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
13 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 2560 กิจกรรมชะลอไต ใส่ใจเบาหวานและความดันโลหิตสูง
14 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนอนาคตด้านการเกษตร 2560 เปิดตำนาน สู่อนาคตแพะ
15 รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ทั้งหมด 117 ฉบับ