จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 775
เมื่อวานนี้ 561
สัปดาห์นี้ 1336
สัปดาน์ที่แล้ว 4947
เดือนนี้ 12770
เดือนที่แล้ว 24120
ทั้งหมด 4622536
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
3 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
4 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
5 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
6 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
7 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 3
8 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 2
9 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 1
10 รายงานผลการประเมินผลโครงการอบรมศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้
11 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่ประชาชนและชุมชน
12 รายงานผลโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2560 กิจกรรม: สัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในยุค 4.0
13 รายงานผลโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
14 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 2560 กิจกรรมชะลอไต ใส่ใจเบาหวานและความดันโลหิตสูง
15 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนอนาคตด้านการเกษตร 2560 เปิดตำนาน สู่อนาคตแพะ
ทั้งหมด 118 ฉบับ