จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 561
เมื่อวานนี้ 571
สัปดาห์นี้ 2666
สัปดาน์ที่แล้ว 3483
เดือนนี้ 9232
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4782280
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
3 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
4 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
5 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
6 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
7 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
8 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
10 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
12 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
13 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
14 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
15 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
ทั้งหมด 127 ฉบับ