จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 945
เมื่อวานนี้ 1489
สัปดาห์นี้ 2434
สัปดาน์ที่แล้ว 7449
เดือนนี้ 3155
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5635951
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
2 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
7 แผนการดำเนินงาน ปี 58
8 กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
10 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
12 แผนพัฒนาสามปี 57-59 (เพิ่มเติม ฉ.1)
13 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ปี 58-60
14 แผนการดำเนินงาน ปี 57
15 แผนการดำเนินงาน ปี 56 (เพิ่มเติม ฉ.1)
ทั้งหมด 90 ฉบับ