จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 630
เมื่อวานนี้ 820
สัปดาห์นี้ 4459
สัปดาน์ที่แล้ว 18693
เดือนนี้ 30495
เดือนที่แล้ว 28717
ทั้งหมด 5440266
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
2 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
5 แผนพัฒนาสามปี 60-62
6 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
7 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
8 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
10 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
12 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
13 แผนการดำเนินงาน ปี 58
14 กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
ทั้งหมด 81 ฉบับ