จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 329
เมื่อวานนี้ 1001
สัปดาห์นี้ 6086
สัปดาน์ที่แล้ว 6890
เดือนนี้ 25048
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5703911
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563)
2 ประกาศยกเลิกโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่2/2562)
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2/2562
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
9 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1/2562
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
11 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2564
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ฉบับทบทวนปี 2562
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพิ่มเติมฉบับที่ 8/2562
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2562
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่2)
ทั้งหมด 99 ฉบับ